Adamów

HISTORIA Adamów noclegi

Tereny, na których położona jest gmina noclegi Adamów, były we wczesnym średniowieczu gęsto zalesione, co w znacznym stopniu hamowało rozwój osadnictwa. Największe nasilenie lokacji na tym terenie miało miejsce w pierwszej połowie XVI wieku. W tym czasie z ziemi radomskiej przybyli tu Rusieccy herbu Rawicz i w 1539 roku na podstawie przywileju lokacyjnego od króla Zygmunta Starego założyli miasto Jadaromin, którego nazwę utworzono z połączenia imion Jadama (Adama) i Hieronima Rusieckich.

Oryginał przywileju lokacyjnego nie zachował się. Jego tekst jest znany z zapisu w Metryce Koronnej. W narracji dokumentu stwierdza się, że król dowiedziawszy się „o wyjątkowej wierności Adamów pokoje do wynajęcia

i zasługach” braci Adama i Hieronima Rusieckich, jakie ci oddawali i oddają Rzeczypospolitej, chcąc je nagrodzić, pozwala im na założenie i zbudowanie na „surowym i nowym korzeniu miasta nazwanego Jadaromin”. Później niezwykłą formę Jadaromin przekształcono na Jadamów (ok. 1543 r.), a następnie na Adamów (ok. 1617 r.). Miasto miało rządzić się według prawa niemieckiego (magdeburskiego) i stanowić odrębny, wyłączony spod jurysdykcji urzędników królewskich i prawa ziemskiego, okręg sądowy. Władza sądowa i administracyjna w mieście spoczywała więc w rękach wójta, który wykonywał ją wraz z przysięgłymi ławnikami. Adamów agroturystyka

Dla wzrostu znaczenia i dobrobytu miasta król dał „zezwolenie na odbywanie w tymże mieście trzech jarmarków rocznie”, przypadających na święta św. Jana Chrzciciela, św. Bartłomieja Apostoła i św. Jadwigi oraz targów tygodniowych w każdy poniedziałek. Przywilej lokacyjny zawierał ponadto nieczęste wówczas zezwolenie na tzw. wolnicę, czyli swobodny przywóz do miasta mięsa i sprzedawania go podczas jarmarków rocznych i cotygodniowych targów, na stołach przygotowanych do bicia i sprzedaży. Adamów kwatery

Po uzyskaniu przywileju lokacyjnego bracia Rusieccy przystąpili do budowy miasta. Wybrano pod nie wyniosłość terenową pomiędzy gruntami wsi Wojcieszków, Serokomla, Konorzatka, Wola Gułowska i Gułów na lewym brzegu rzeki Grabówki. Niedługo po 1539 r. zmarł Adam Rusiecki. Jedynym dziedzicem dóbr adamowskich pozostał Hieronim. W 1545 r. wystąpił on do arcybiskupa gnieźnieńskiego i biskupa krakowskiego Piotra Gamrata z prośbą o erygowanie w Adamowie parafii. Zatwierdzenie erekcji nastąpiło w Krakowie 26 sierpnia 1545 r. Nowa parafia objęła swoim zasięgiem wszystkie wsie stanowiące własność Hieronima Rusieckiego (Dębowska Wola, Ruszcza, Turzystwo, Czarna czyli Gułowska Wola, Konorzatka, Gułów, Dębowica), a należące wcześniej do parafii w Wojcieszkowie oraz z parafii Drążgów – wsie Lipiny i Wola Sobieska. W tym czasie powstaje również pierwszy drewniany kościół ufundowany przez Hieronima Rusieckiego. Wraz z otrzymaniem praw miejskich Adamów otrzymał herb przedstawiający niedźwiedzia stojącego na czterech łapach, zwróconego w prawą stronę, który stanowił część herbu Rawicz, jakim pieczętował się ród Rusieckich.

Po Rusieckich w XVIII i XIX wieku tereny obecnej gminy Adamów należały wraz z miastem do rodu Krasińskich, a następnie drogą spadku przeszły w posiadanie książąt Czartoryskich. W 1796 r. staraniem biskupa Adama Krasińskiego rozpoczęto budowę nowego, murowanego kościoła. Na skutek zamieszek wojennych budowę przerwano i ukończono dopiero w 1858 r. przy pomocy finansowej właściciela dóbr adamowskich – Ludwika Krasińskiego. Konsekracja świątyni p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego miała miejsce w 1860 r.

W latach 1864-1868 przeprowadzono akcje uwłaszczeniową, obejmującą również mieszczan, którzy zostali uwolnieni od powinności wobec dotychczasowego właściciela – hrabiego Ludwika Krasińskiego. W 1869 r. ukaz carski pozbawił Adamów praw miejskich. Decyzja Komitetu Urządzającego w Królestwie Polskim zmieniła Adamów w osadę i włączyła do gminy wiejskiej Gułów. W ciągu półwiecza rozdzielającego rok 1864 i 1918 dokonały się w Adamowie ważne przeobrażenia. Znacznie wzrosła liczba mieszkańców Adamowa a tym samym postępowało zróżnicowanie wyznaniowe i narodowościowe. Oprócz Polaków tereny gminy zamieszkiwali wówczas Żydzi, Rosjanie, Niemcy i Serbowie. Bardzo liczną częścią społeczności Adamowa stanowiła wspólnota żydowska. Pierwsza wzmianka o Żydach w Adamowie pochodzi z 1827 r., było ich wtedy 108, co stanowiło 18,4% całej ludności. Początkowo podlegali gminie w Kocku, zaś w drugiej połowie XIX w. utworzyli własną gminę. W roku 1890 w Adamowie mieszkało 989 Polaków (katolików), 283 Żydów i 5 Rosjan (prawosławnych), w osiemnaście lat później 1073 Polaków, 647 Żydów, 14 Rosjan, 6 Niemców i 21 Serbów. W 1921 r. w Adamowie zamieszkiwało 664 Żydów, co stanowiło 34,3% całej ludności. Wówczas w Adamowie mieściła się synagoga i kirkut. Ta wielonarodowa społeczność przetrwała aż do II wojny światowej. W październiku 1942 roku ludność żydowska została przesiedlona do getta w Łukowie, a później do obozu w Treblince.

Front I wojny światowej przetoczył się przez Adamów między 10 a 15 sierpnia 1915 r. Po ustąpieniu wojsk rosyjskich, wkroczyły oddziały austriackie, a po nich niemieckie. Jesienią 1915 r. gmina znalazła się pod okupacją niemiecką, w granicach Generalnego Gubernatorstwa Warszawskiego. W listopadzie 1918 r. kończy się okupacja niemiecka i rozpoczyna okres niepodległości.

Wybuch II wojny światowej a szczególnie ostatnie walki wojny obronnej 1939 r. mocno dotykają ziemie adamowskie. Szczególnie ostry bój, prowadzony przez Samodzielną Grupę Operacyjną „Polesie” dowodzoną przez gen. Franciszka Kleeberga toczy się o Wolę Gułowską. W miejscowości Kalinowy Dół swój szlak bojowy kończy Pułk 3 Strzelców Konnych im. Hetmana Polnego Koronnego Stefana Czarnieckiego.

Ostróda

Zacznijmy przechadzkę po tym urokliwym mieście od nabrzeża Jeziora Drwęckiego – niektórych z pewnością skusi bogata oferta kulinarna i trunkowa zlokalizowanych tam restauracji, barów, knajp i knajpeczek, ale naprawdę warto poszukać i innych atrakcji. Ostróda noclegi

W samym centrum Ostródy – niemal u drzwi ratusza, rozpościera się przepiękny widok na ogromne jezioro – Jezioro Drwęckie (pow. 870 ha, głębokość: maks.- 22,3 m; śr. – 5,7 m, wyspa o pow. 11 ha). noclegi Ostróda

Wprost z ulicy można wejść na drewniane molo i bulwar i podziwiać rozpościerającą się przed naszymi oczami panoramę. Ostróda pokoje do wynajęcia

Molo w Ostródzie ma kształt litery „L”, oraz zwieńczenie w formie ośmiokąta ze stylową altanką.

Pod względem powierzchni ostródzkie molo jest największym tego typu obiektem śródlądowym w Polsce. W sezonie letnim odbywa się tam cała masa różnych imprez. Ostróda domki

5 lipca 2008r. w Ostródzie  odbyło się oficjalne otwarcie najdłuższego w Polsce wyciągu nart wodnych, profesjona- lnego toru kajakowego oraz zrewitalizowanej plaży miejskiej.

Liczący 800m wyciąg nart wodnych, znajdujący się na jeziorze Drwęckim w Ostródzie, stał się jedną z najciekawszych atrakcji turystycznych w regionie. Konstrukcja składa się z pali umocowanych do dna jeziora. Tor jazdy narciarzy wodnych odbywa się po prostokącie o wymiarach 250 x 150 m (długość toru jazdy 800 m).  Ostróda pensjonaty

Lina torowa rozpięta jest na czterech stalowych słupach, na jednym z nich znajduje się silnik elektryczny wprowadzający w ruch wyciąg z zaczepami dla 7-9 narciarzy wodnych. Przy maszcie z silnikiem znajduje się platforma startowa z pomostem ruchomym służącym do bezpośredniego startu narciarzy.

System silników napędzających wyciąg jest sterowany elektronicznie z brzegu. Jest to bezpieczny i wygodny sposób jazdy na nartach wodnych, dzięki temu, że płynie się po stałej trasie. Łatwiej także przyswoić sobie technikę pływania na nartach wodnych korzystając z wyciągu niż płynąc za motorówką. Z wyciągu jednocześnie może korzystać 7 do 9 osób.

Na brzegu zlokalizowano zaplecze dla narciarzy z przebieralnią, natryskami i wypożyczalnią sprzętu. Cały czas nad bezpieczeństwem korzystających z wyciągu czuwa instruktor i ratownik. Wyciąg jest czynny w okresie od 1 maja do 30 września każdego roku.
Na Jeziorze Drwęckim powstał także profesjonalny tor kajakowy, na którym można rozgrywać zawody wszystkich kategorii na dystansach 200, 500 i 1000m. Posiada on platformę sędziowską, trybuny i infrastrukturę pomocniczą.

Odtworzono także dawną plażę miejską, która mieszkańcom i turystom służyła jeszcze w latach siedemdziesiątych ubiegłego stulecia. Zbudowano nowe pomosty, budynki socjalno-techniczne oraz nawieziono świeży piasek.

Na miejscu działa  także wypożyczalnia sprzętu wodnego. W sumie do wykonania konstrukcji wyciągu nart wodnych, toru kajakowego i pomostów zostało wykorzystanych 648 pali, które zamocowano do dna jeziora.

Zamek w Ostródzie – Historia tej budowli liczy sobie przeszło sześcset pięćdziesiąt lat.
Wielokrotnie burzony i palony, swój obecny kształt zawdzięcza odbudowie rozpoczętej w 1974 r, wciąż zresztą jeszcze kontynuowanej – niedawno dziedziniec zamkowy wzbogacił się o drewniane krużganki .
W zamku można zwiedzić przede wszystkim galerię oraz sale wystawowe muzeum.

Znajduje się tu m.in. obraz autorstwa Marie-Nicolasa Ponce-Camusa „Napoleon użycza łask mieszkańcom Ostródy”, list Napoleona oraz medal „Napoleon w Ostródzie”.
Cesarz Napoleon Bonaparte, przebywając tutaj w czasie kampanii 1806-1807 r., rządził z ostródzkiego Zamku Europą!

Ruciane-Nida

Ruciane Nida noclegi to malownicza gmina turystyczno-wypoczynkowa położona w samym sercu Puszczy Piskiej.

Obszar gminy wyróżnia się wyjątkowo dużym udziałem jezior. Najbardziej znane to Jezioro Śniardwy – często nazywane „Mazurskim Morzem”, przepiękne Jezioro Nidzkie – natchnienie pisarzy i poetów oraz Jezioro Bełdany. Przez zachodnią część gminy przepływa „królowa mazurskich rzek” – Krutynia, uznawana za jeden z piękniejszych nizinnych szlaków kajakowych w Polsce. noclegi Ruciane Nida

Ciekawie ukształtowanie terenu zachęca do spędzania wolnego czasu na łonie natury. Liczne trasy turystyczne i ścieżki dydaktyczne pozwalają na obcowanie ze wspaniałą mazurską przyrodą i dotarcie do każdego ciekawego zakątka okolicy. Zimą leśne dukty i polne drogi stają się idealnymi trasami biegania na nartach czy też organizacji kuligów. Ruciane Nida pokoje do wynajęcia

Gmina ma do zaoferowania wiele atrakcji turystycznych. Warto obejrzeć obiekty sakralne znajdujące się w Wojnowie: cerkiew prawosławną z 1923 r. i położony nad jeziorem Duś klasztor staroobrzędowców z XIX wieku. Godnymi polecenia są także: kościół neogotycki z 1898 r. w Wejsunach, a także kościoły znajdujące się w Ukcie i Rucianem-Nidzie. W oddalonym o kilka kilometrów Kadzidłowie czeka nas spotkanie z mieszkańcami Parku Dzikich Zwierząt. Można tu zobaczyć liczne gatunki zwierząt typowe dla tych terenów oraz rzadkie gatunki, m.in. jelenie Dybowskiego czy żubry. Warto także zwiedzić znajdująca się w tej samej miejscowości Osadę Kulturową. W jej skład wchodzą drewniane budynki stanowiące przykład mazurskiego budownictwa ludowego przełomu XVIII i XIX wieku. Ruciane Nida domki

Nad Jeziorem Bełdany, w miejscowości Iznota znajduje się osada Galindia-Mazurski Eden, która od kilku lat swoim niepowtarzalnym klimatem przyciąga wielu gości. Amatorów poezji z pewnością zainteresuje czynne cały rok Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Leśniczówce Pranie. Przy gorącej herbacie można posłuchać tutaj zimą archiwalnych nagrań poezji Gałczyńskiego w wykonaniu samego autora. Dużym zainteresowaniem cieszy się Stacja Badawcza Polskiej Akademii Nauk w Popielnie oraz Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Ekologicznej. Jest to jedne z niewiele miejsc w Polsce, gdzie spotkać można żyjące na wolności koniki polskie. Ruciane Nida pensjonaty

Na terenie gminy znajdują się pomniki przyrody, m.in. dwa dęby o obwodzie 565 cm i 320 cm oraz osobliwie wyglądająca sosna w kształcie liry. W pobliżu wsi Wojnowo znajduje się obejmujące swoim zasięgiem 9 ha głazowisko – 12 000 głazów, dwa z nich: jeden o obwodzie 975 cm i wysokości 1,2 m, drugi o obwodzie 700 cm i wysokości 1 m, są pomnikami przyrody.

Najstarsze dęby Ziemi Sanockiej

Za symboliczne bramy Bieszczadów uznaje się miasta: Sanok, Zagórz i Lesko, dlatego też są one obecne w wielu opracowaniach i przewodnikach bieszczadzkich. Biorąc pod uwagę turystyczne granice omawianego obszaru, miejscowości te spełniają funkcję przedsionka bieszczadzkiej krainy. 1-3 dąb i 3 lipy w Zagórzu Bieszczady domki całoroczne
Zagórz jest jednym z wielu z urokliwych miejsc na pograniczu Bieszczadów. Zabytki umiejscowione w granicach administracyjnych gminy Zagórz od lat stanowią przynętę dla turystów. Oprócz cerkwi, kościołów oraz ruin klasztoru można spotkać tu osobliwości przyrodnicze, które w ostatnich miesiącach 2011 roku zostały objęte ochroną w postaci pomników przyrody, użytków ekologicznych i stanowisk dokumentacyjnych. Solina domki
Zwiedzanie tych obiektów rozpoczynamy w Zahutyniu koło Sanoka. Znajduje się tu pomnikowy dąb szypułkowy „Piotr”, o obwodzie pnia na wysokości 1,3 m wynoszącym 465 cm (rośnie przy Domu Ludowym) oraz dwa stanowiska języcznika zwyczajnego. Użytki ekologiczne: „Stanowisko języcznika zwyczajnego w lesie Huteńskim” oraz „Stanowisko języcznika zwyczajnego i tojadu mołdawskiego w lesie Zahutyńskim” znajdują się na obszarze skarp o dużym nachyleniu oddzielonych od siebie doliną potoku Brodek. Skarpy te znajdują się bliskiej odległości od linii kolejowej Sanok – Zagórz i koryta rzeki San. Pierwsze stanowisko gatunku obejmuje domki Solina powierzchnię 0,5 ha, drugie 0,08 ha. Języczniki występują pod okapem drzewostanu bukowo-grabowego z domieszką jawora. Warstwę podszytu u podstawy skarpy stanowią zarośla leszczyny. W warstwie runa języcznikowi towarzyszą rzadkie gatunki roślin: przylaszczka pospolita, czworolist pospolity, kopytnik pospolity oraz sałatnica leśna. Drugie stanowisko języcznika sąsiaduje z punktowymi obszarami występowania tojadu mołdawskiego.2-2 Stanowisko w lesie zahutyńskim domki w Bieszczadach
W Zagórzu rosną dwa okazy dębu szypułkowego: „Kazimierz” o pierśnicy 526 cm rosnący przy ulicy Wspólnej i „Karol” (370 cm) rosnący przy ulicy Piłsudskiego. W ich pobliżu znajdują się trzy dorodne lipy drobnolistne: „Osławianka (230 cm), „Zagórzanka” (280 cm) i „Józefinka” (285 cm).
Poruszając się doliną Osławy, docieramy do Tarnawy Dolnej. Po lewej stronie przy budynku Szkoły Podstawowej rośnie okazały dąb szypułkowy „Leopold”, o obwodzie pnia 457 cm. W Tarnawie Górnej, przy Domu Strażaka znajduje się dąb „Mikołaj”, o obwodzie pnia 410 cm. Nazwa pomnika pochodzi od imienia pierwszego właściciela Tarnawy, Mikołaja z Tarnawy. W obrębie jego pnia obserwuje się ślady żerowisk rzadkiego chrząszcza kozioroga dębosza.
W Łukowem, z mostu prowadzącego do stadniny konnej obserwuje się malownicze progi skalne. Tworzą one barierę dla wód Tarnawki na całej długości koryta. Fragment omawianej rzeki objęto małopowierzchniową formą ochrony pod postacią stanowiska dokumentacyjnego.  Nieopodal, na stromej skarpie skąd rozpościera się widok na przełom i omawiane progi rośnie dąb szypułkowy „Staruszek”, o obwodzie pnia 710 cm. Solina noclegi
W Kalnicy zatrzymujemy się przy ruinach zabudowań dworskich, które stanowiły własność hr. Ksawerego Krasickiego. Do dziś widoczna jest jedna ze ścian i fundamenty budynku, w którym mieszkał i tworzył Wincenty Pol. W promieniu kilkunastu metrów rosną trzy potężne drzewa uznane za pomniki przyrody. Przy ruinach zabudowań dworskich, znajduje się dąb „Aleksander” (380 cm), wyróżniający się mocno zredukowaną koroną o stożkowatym przekroju. Po drugiej stronie drogi rosną dwa potężne okazy jesionu wyniosłego: „Ksawery” (458 cm) i „Ignacy” (381 cm).
Dojeżdżając do skrzyżowania w Kalnicy do lewoskrętu prowadzącego do Mchawy, po naszej lewej stronie pojawia się nieużytkowany zakład karny. To właśnie tu znajduje się najbardziej okazały spośród opisywanych drzew, dąb szypułkowy „Szumny” o obwodzie pnia 698 cm. W miejscu konara, który rośnie równolegle do gruntu jego obwód mierzy nawet 887 cm. Drzewo, które zachwyca swoim majestatem umiejscowione jest w miejscu tzw. „spacerniaka” i cieszy się bardzo dobrą kondycją. Dąb
Opisywany okaz wraz z „Staruszkiem” z Łukowego może śmiało pretendować do miana największych drzew na obszarze Bieszczadów. Dzięki staraniom Gminy Zagórz wymienione drzewa pomnikowe czekają zabiegi pielęgnacyjne mające na celu przedłużenie ich życia. Prace te sfinansuje gmina oraz środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Pieniny – wymarzone miejsce na górskie wakacje

Pieniny noclegi to często niedoceniany – przez turystów – zakątek Polski. Nie mam pojęcia dlaczego, bo zdecydowanie jest to jedna z najpiękniejszych krain geograficznych Polski, naszpikowana różnego rodzaju atrakcjami turystycznymi. A słowa „Kto nie był noclegi w Pieninach, ten nie był nigdzie i nic nie widział” wydają się być jak najbardziej prawdziwe.

Dla niewtajemniczonych – Pieniny pokoje do wynajęcia to nazwa pasma górskiego, leżącego na granicy Polski i Słowacji, a jednocześnie potoczna nazwa jednego z rejonów turystycznych naszego kraju. Rejonu, który koniecznie należy przynajmniej raz odwiedzić, na przykład podczas pobytu w Zakopanym. Największe atrakcje Pieniny wille leżą w końcu zaledwie 50km na wschód od stolicy polskich Tatr i można je „zaliczyć” w ciągu 2-3 dni. Chociaż warto spędzić tam zdecydowanie więcej czasu.

Tyle tytułem wstępu. Pora przejść do tego, co w Pieniny pensjonaty warto zobaczyć i czego spróbować.

Spływ Dunajcem – atrakcja jedyna w swoim rodzaju

Na czoło wysuwa się oczywiście spływ Dunajcem, czyli coś niepowtarzalnego w skali całego kraju. Ów spływ to nic innego jak „podróż” po rzece Dunajec na drewnianej tratwie, pod opieką flisaków. Brzmi groźnie, ale spływ Dunajcem jest przeznaczony bardziej dla rodzin z dziećmi niż dla tych, którzy szukają mocnych wrażeń. Niebezpieczeństwa nie ma.

Spływ Dunajcem trwa około 2.5 – 3 godzin, podczas których mamy okazję podziwiać Pieniny w całej okazałości.

Rewal

Rewal noclegi (do 1945 niem. Rewahl; od 1945 początkowo Pamiątkowice) – wieś, miejscowość wypoczynkowa z kąpieliskiem morskim i przystanią morską w północno-zachodniej Polsce, w województwie zachodniopomorskim, w powiecie gryfickim, siedziba gminy Rewal. Położona nad Morzem Bałtyckim, na Pobrzeżu Szczecińskim.
W latach 1946–1998 miejscowość położona była w województwie szczecińskim.
Wieś leży w zachodniej części wybrzeża woj. zachodniopomorskiego, w północno-zachodniej części powiatu gryfickiego. noclegi Rewal położony jest w środkowej części Wybrzeża Trzebiatowskiego, na utworach morenowych w kilku miejscach odsłoniętych przez formy akumulacji eolicznej. Na terenie wsi na wysokości erozyjnego obniżenia nadmorskiego klifu powstała wydma nadmorska.

Pierwsza wzmianka noclegi w Rewalu pochodzi z 1434 roku. W 1466 właścicielami wsi stał się ród Flemmingów. Rewal widnieje na Wielkiej Mapie Księstwa Pomorskiego Lubinusa z 1618 jako Raval. Niemiecka nazwa miejscowości Revahl została odnotowana w 1628 roku. Pierwsi letnicy zaczęli przyjeżdżać do Rewala w latach 30. dziewietnastego wieku. Od 1 lipca 1896 roku przez Rewal prowadzi pierwsza, zachodnia linia Gryfickiej Kolei Wąskotorowej łącząca wówczas Gryfice z Niechorzem. 1 maja 1913 roku Rewal uzyskał kolejowe połączenie z Trzebiatowem.

Obecny kościół pw. Najświętszego Zbawiciela wybudowany został w latach 1976-78 na miejscu dawnej kaplicy, która pierwotnie była zwykłą szopą rybacką. Obrys kościoła zaprojektowanego przez Zbigniewa Abrahamowicza nawiązuje do kształtu ludzkiego serca. Kościół posiada dużą, amfiteatralną emporę, dzięki czemu może pomieścić do 1500 osób. W prezbiterium znajduje się część środkowa gotyckiego tryptyku ze średniowiecznego kościoła w Trzęsaczu. Pozostałe elementy wyposażenia są współczesne. Darłowo noclegi

W Rewalu znajdują się 2 pomniki przyrody uznane w 2003 roku. Pierwszy to jesion wyniosły o wysokości 24 m, który rośnie w rozwidleniu ulic Westerplatte i Saperskiej naprzeciwko hotelu „Residens”. Drugim pomnikiem jest ostrokrzew kolczasty o wysokości 5,5 m, przy ul. Westerplatte 5 w linii granicznej pomiędzy posesją a chodnikiem noclegi Darłowo.

Krościenko

Krościenko noclegi to ładna miejscowość położona w malowniczych Pieninach. Kotlina, w której zlokalizowana jest miejscowość, otoczona jest pasmami gór Pienin, Gorców oraz Beskidu Sądeckiego. Przepływają tędy rzeki Dunajec i Krośnica.

To dogodne położenie wyznacza osadzie rolę bazy wypadowej dla turystów zwiedzających otaczające pasma górskie , szczególnie Pieniny, w czasie 1-2 dniowych wycieczek.

Pobliskie tereny zaliczane są do najbardziej interesujących i najpiękniejszych zakątków Polski.

Osobliwość krajobrazową na międzynarodową skale stanowi przełom Dunajca. noclegi w Krościenku

W sposób niepowtarzalny przenikają się tutaj elementy przyrodnicze, kulturowe oraz ślady ciekawej historii.

noclegi Krościenko, to świetna baza turystyczna. Stąd udać się można na wycieczkę do Polskiej oraz Słowackiej części Pienińskiego Parku Narodowego,na Turbacz czy Prechybę. Blisko jest również do Jeziora Czorsztyńskiego, nad którym górują zamki w Niedzicy i Czorsztynie.

Krościenko pokoje gościnne nad Dunajcem od wschodu sąsiaduje z miastem Szczawnica,od strony południowej i zachodniej z gminą Czorsztyn, od strony północnej z gminą Łącko i gminą Ochotnica Dolna. Siedzibą Urzędu gminy jest Krościenko nad Dunajcem. W skład gminy zaliczane są następujące sołectwa: Krościenko – Centrum, Krościenko – Zawodzie, Grywałd – jedna z większych wsi gminy Krościenko nad Dunajcem, malowniczo umiejscowiona w Gorcach u stóp Lubania. Główna jej część rozciąga się wzdłuż doliny Wąskiego Potoku, wpadającego do Krośnicy. Składa się z szeregu przysiółków wysoko leżących w Gorcach, a wśród nich Wybraństwo (670 m) i Wymyśle (690 m). Osłonięta od wiatru dolina sprawia, że Grywałd ma niespotykany mikroklimat, z dużą ilością słonecznych dni. Bliskość gór i czyste powietrze sprawiły że stał się ośrodkiem turystycznym, sporo tu miejsc noclegowych. Dziadowe Kąty, Kąty – Niwki, Biały Potok – Tylka, Krośnica – leży w dolinie rzeczki Krośnica, u podnóży Lubania. Dolna część wsi umiejscowiona jest przy drodze nr 969 górna sięga w Gorce. Wieś rozciąga się na obszarze położonym na wysokości od ok.550 – 700 m n.p.m. Krościenko pensjonaty

Bieszczady

Bieszczady noclegi, to wschodnio-karpacki łańcuch górski, którego ramy stanowią: na zachodzie rzeka Osława i dolina Osławicy aż do Przełęczy Łupkowskiej, zaś na wschodzie rzeka Swica. Przełęcz Użocka dzieli Bieszczady na Zachodnie (w granicach Polski) oraz Wschodnie (należące do Ukrainy). Najwyższy szczyt Bieszczadów – Stoj (1673 m) znajduje się po stronie ukraińskiej.

Teren Bieszczadów polskich zamyka od wschodu Przełęcz Użocka i rzeka San (od jej źródeł), od południa słowackie pasmo Gór Bukowych i od północy – Góry Sanocko-Turczańskie. Najwyższym wierzchołkiem po stronie polskiej jest Tarnica (1346 m).

noclegi w Bieszczadach zbudowane są z utworów fliszowych są przykładem krajobrazu wysokich gór rusztowych, których cechą jest występowanie długich grzbietów, ciągnących się z północnego zachodu na południowy wschód. Rzeki w swoim górnym biegu płyną dolinami równoległymi do grzbietów, następnie, w środkowych odcinkach, zmieniają bieg na południowy, przecinając poprzecznie usytuowane pasma. Należą do zlewiska Bałtyku oraz (Strwiąż) Morza Czarnego. Główną rzeką Bieszczadów jest San, jego źródła znajdują się w rejonie Przełęczy Użockiej, na wysokości 843 m, długość Sanu wynosi 444 km, przy czym na fragment bieszczadzki przypada około 150 km. Bieszczady domki

Specyficznymi cechami charakteryzuje się bieszczadzki klimat. Góry te leżą zarówno od Bałtyku, jak też Morza Czarnego w odległości około 600 km. Jest to najbardziej kontynentalny fragment obszaru Polski. Duży wpływ na klimat mają masy powietrza napływającego znad Niziny Węgierskiej, którym towarzyszą ciepłe, suche wiatry. Roczna suma opadów waha się w Bieszczadach w granicach od 800-1200 mm, przy czym, inaczej niż w innych pasmach karpackich, większa ilość opadów występuje jesienią niż na wiosnę.

Charakterystyczną cechą noclegi Bieszczady klimatu jest gorące lato z ciepłymi południowymi i południowo-wschodnimi wiatrami. Zimy charakteryzują się obfitymi opadami śniegu i stosunkowo znacznymi spadkami temperatur. Jednakże od czasu zbudowania zapór na Sanie w Myczkowcach i Solinie, w znacznym obszarze regionu zimy stały się łagodniejsze. Zbiorniki wodne o pojemności ponad 500 mln m3, poprzez zmagazynowanie ciepła w okresie letnim wpływają na zwiększenie średniej temperatury w zimie i zmniejszanie się zarówno rocznych, jak i dobowych jej amplitud. Nastąpiło zmniejszenie przymrozków w okresie wiosennym i jesiennym, dłuższy jest okres wegetacji roślin. Bieszczady pokoje gościnne