Bieszczady

Bieszczady noclegi, to wschodnio-karpacki łańcuch górski, którego ramy stanowią: na zachodzie rzeka Osława i dolina Osławicy aż do Przełęczy Łupkowskiej, zaś na wschodzie rzeka Swica. Przełęcz Użocka dzieli Bieszczady na Zachodnie (w granicach Polski) oraz Wschodnie (należące do Ukrainy). Najwyższy szczyt Bieszczadów – Stoj (1673 m) znajduje się po stronie ukraińskiej. Teren Bieszczadów polskich zamyka …